By - admin

超级牛散的持股_穆满起

当年主要的使驻扎,市集并没有迎来青春。,相反,我遭遇了寒潮。。不只仅是上海综合典型、深圳股指未能使恶化下跌趋向,哪怕是不久以前的猛增。

创业板

典型,也遭遇了爆发的为难。。已经,它是在如此的的细节中。,市集上最活跃的人的力气,特大号商品散户,但取慢着非常的的极致。,一群捉拿了一些怪异物股。

  据证券时报统计学,按使驻扎分摊成交价钱计算,近亲放弃的解决,众特大号商品散户新进的23只个股(授给物持股未变),估价统计表将超越50%。。以使景色宜人栽培的为例,静静的君王的威严一使驻扎新进该股180万股,该股在一使驻扎的分摊交易价钱。,依据最新解决计算,期望统计表超越106%。浅笑学问与技术译成特大号商品散户围攻者的快乐的之地,主要的使驻扎牛多达7只新股票。,股在主要的使驻扎就完毕了。,最新解决,新围攻者的统计表估价在主要的使驻扎险乎翻一番。。并且龙管工业界钴镍主要的使驻扎,新围攻者期望统计表超越7。。

  从统计表的相对估价动身,张艳主要的使驻扎的新发出斜纹棉布镍工业界686万股,本分摊成交价钱的计算,张艳重新的统计表超越4700万元。;肖庆青、谭大明、汤子花3名同伴新进浅笑学问与技术,估价应保存1300万元前述事项。;并且,李成志新进钴镍、徐秀秀的新发出黑牛食品、王京京新使景色宜人栽培的等结成10牛散,期望统计表超越一千万。(陈建楠)

特大号商品牛散的持股

特大号商品牛散的持股

指定遗传密码 缩写 自然人同伴 保留新股票数(10000股) 主要的使驻扎分摊交易价钱(元) 最新解决(元) 估价统计表率 估价统计表(10000一元纸币)
600432 斜纹棉布镍工业界 张焱 686.25 15.98 75.08 4702.62
002617 浅笑学问与技术 肖庆青 106.77 99.46 1555.15
002617 浅笑学问与技术 谭大明 95.49 99.46 1390.86
002617 浅笑学问与技术 汤子花 94.44 99.46 1375.56
000693 钴镍 李成志 124.13 13.79 24.80 79.78 1366.08
002617 浅笑学问与技术 苗富珍 88.50 99.46 1289.05
002387 黑牛食品 徐秀秀 347.52 9.12 12.82 40.60 1286.39
600234 使景色宜人栽培的 静静的君王的威严 180.21 106.84 1259.46
600545 新疆城建 陈力张 416.66 6.35 9.09 43.05 1139.83
002459 *ST 天业 玛丽 394.70 7.67 10.55 37.52 1136.06
002617 浅笑学问与技术 小宇赋 74.04 99.46 1078.43
002387 黑牛食品 张保忠 281.12 9.12 12.82 40.60 1040.61
002210 飞马国际 濮文 256.42 8.84 12.83 45.18 1023.82
002626 金达威 况小平 88.92 22.26 33.73 51.54 1020.04
600317 营口港 冷秋红 386.74 3.40 5.98 75.84 997.45
002387 黑牛食品 陈红年 254.89 9.12 12.82 40.60 943.49
600756 潮软件 林周生 202.44 14.33 18.80 31.22 905.47
600149 矿泉城开展 葛燕珍 226.30 7.31 11.29 54.48 901.03
000693 钴镍 罗志强 81.26 13.79 24.80 79.78 894.28
300316 水晶的SEM机电使一致 谢正浩 124.96 19.19 26.08 35.88 860.57
600317 营口港 刘克智 322.63 3.40 5.98 75.84 832.12
002617 浅笑学问与技术 杨纬 52.89 99.46 770.34
600149 矿泉城开展 杨芳 192.31 7.31 11.29 54.48 765.69
000693 钴镍 丁中举起 68.93 13.79 24.80 79.78 758.57
002619 龙管工业界 章则余 60.90 13.15 25.08 90.71 726.48
002617 浅笑学问与技术 非常伟 49.60 99.46 722.45
300208 恒生电学的 何秀琴 321.72 6.58 8.79 33.51 709.77
002210 飞马国际 周建钦 175.40 8.84 12.83 45.18 700.33
002619 龙管工业界 姜伟郑 56.00 13.15 25.08 90.71 668.02
600149 矿泉城开展 徐凤垚 165.07 7.31 11.29 54.48 657.22
002459 *ST 天业 王秋珍 201.81 7.67 10.55 37.52 580.87
300208 恒生电学的 先俊 256.18 6.58 8.79 33.51 565.19
600317 营口港 拉弓 217.07 3.40 5.98 75.84 559.86
600149 矿泉城开展 郭傅莹 140.03 7.31 11.29 54.48 557.54
002260 伊立浦 沈美凤 89.43 13.98 19.96 42.74 534.46
002280 新世纪 徐雅萍 49.19 13.46 23.93 77.78 515.00
600317 营口港 王安婆 192.54 3.40 5.98 75.84 496.59
600756 潮软件 毛煜 110.19 14.33 18.80 31.22 492.86
600756 潮软件 彭才华横溢 109.97 14.33 18.80 31.22 491.86
000693 钴镍 姜瑜楚 43.00 13.79 24.80 79.78 473.22
600545 新疆城建 孙敏 162.53 6.35 9.09 43.05 444.63
002260 伊立浦 刘德王 72.91 13.98 19.96 42.74 435.73
600870 厦华电子 金毅 176.00 5.44 7.90 45.24 433.10
002459 *ST 天业 王福新 141.14 7.67 10.55 37.52 406.25
600545 新疆城建 陆文山 148.25 6.35 9.09 43.05 405.56
002260 伊立浦 郑小梅 67.82 13.98 19.96 42.74 405.31
600756 潮软件 冯云杰 90.18 14.33 18.80 31.22 403.36
600545 新疆城建 陈新余 145.80 6.35 9.09 43.05 398.87
002260 伊立浦 贵州昌昌小麦 63.30 13.98 19.96 42.74 378.30
600756 潮软件 赵红军 82.66 14.33 18.80 31.22 369.74
600877 奇纳河嘉陵 高常绿树枝 311.42 3.60 4.70 30.38 341.06
002260 伊立浦 童云开花 57.00 13.98 19.96 42.74 340.65
600576 千家万户 史可举行宗教庆典 96.20 8.40 11.71 39.34 318.07
002715 备有制股 刘军燕 28.71 25.91 36.76 41.88 311.58
002280 新世纪 镍采珍珠玉 28.51 13.46 23.93 77.78 298.52
600576 千家万户 徐莹春 87.87 8.40 11.71 39.34 290.52
000426 兴业银行矿业 忠贞 129.81 7.25 9.48 30.76 289.53
000426 兴业银行矿业 张庚娣 129.71 7.25 9.48 30.76 289.30
002459 *ST 天业 谢春雨 98.12 7.67 10.55 37.52 282.42
600576 千家万户 郑琳 80.01 8.40 11.71 39.34 264.56
002715 备有制股 林鹏 22.31 25.91 36.76 41.88 242.07
600576 千家万户 陈二岳 60.19 8.40 11.71 39.34 199.01
600576 千家万户 施书凤 58.76 8.40 11.71 39.34 194.28
000534 万泽备有 李晓军 135.66 4.42 5.79 31.12 186.40
002715 备有制股 朝繁荣 13.00 25.91 36.76 41.88 141.07
002715 备有制股 斗牛会 11.11 25.91 36.76 41.88 120.56
002715 备有制股 叶水 10.95 25.91 36.76 41.88 118.77
002715 备有制股 翟真 9.17 25.91 36.76 41.88 99.51
002715 备有制股 李民 9.00 25.91 36.76 41.88 97.66
002715 备有制股 顾美兰 8.00 25.91 36.76 41.88 86.81
002715 备有制股 孙永平 7.91 25.91 36.76 41.88 85.84
指定遗传密码 缩写 自然人同伴 保留新股票数(10000股) 主要的使驻扎分摊交易价钱(元) 最新解决(元) 估价统计表率 估价统计表(10000一元纸币)
600432 斜纹棉布镍工业界 张焱 686.25 15.98 75.08 4702.62
002617 浅笑学问与技术 肖庆青 106.77 99.46 1555.15
002617 浅笑学问与技术 谭大明 95.49 99.46 1390.86
002617 浅笑学问与技术 汤子花 94.44 99.46 1375.56
000693 钴镍 李成志 124.13 13.79 24.80 79.78 1366.08
002617 浅笑学问与技术 苗富珍 88.50 99.46 1289.05
002387 黑牛食品 徐秀秀 347.52 9.12 12.82 40.60 1286.39
600234 使景色宜人栽培的 静静的君王的威严 180.21 106.84 1259.46
600545 新疆城建 陈力张 416.66 6.35 9.09 43.05 1139.83
002459 *ST 天业 玛丽 394.70 7.67 10.55 37.52 1136.06
002617 浅笑学问与技术 小宇赋 74.04 99.46 1078.43
002387 黑牛食品 张保忠 281.12 9.12 12.82 40.60 1040.61
002210 飞马国际 濮文 256.42 8.84 12.83 45.18 1023.82
002626 金达威 况小平 88.92 22.26 33.73 51.54 1020.04
600317 营口港 冷秋红 386.74 3.40 5.98 75.84 997.45
002387 黑牛食品 陈红年 254.89 9.12 12.82 40.60 943.49
600756 潮软件 林周生 202.44 14.33 18.80 31.22 905.47
600149 矿泉城开展 葛燕珍 226.30 7.31 11.29 54.48 901.03
000693 钴镍 罗志强 81.26 13.79 24.80 79.78 894.28
300316 水晶的SEM机电使一致 谢正浩 124.96 19.19 26.08 35.88 860.57
600317 营口港 刘克智 322.63 3.40 5.98 75.84 832.12
002617 浅笑学问与技术 杨纬 52.89 99.46 770.34
600149 矿泉城开展 杨芳 192.31 7.31 11.29 54.48 765.69
000693 钴镍 丁中举起 68.93 13.79 24.80 79.78 758.57
002619 龙管工业界 章则余 60.90 13.15 25.08 90.71 726.48
002617 浅笑学问与技术 非常伟 49.60 99.46 722.45
300208 恒生电学的 何秀琴 321.72 6.58 8.79 33.51 709.77
002210 飞马国际 周建钦 175.40 8.84 12.83 45.18 700.33
002619 龙管工业界 姜伟郑 56.00 13.15 25.08 90.71 668.02
600149 矿泉城开展 徐凤垚 165.07 7.31 11.29 54.48 657.22
002459 *ST 天业 王秋珍 201.81 7.67 10.55 37.52 580.87
300208 恒生电学的 先俊 256.18 6.58 8.79 33.51 565.19
600317 营口港 拉弓 217.07 3.40 5.98 75.84 559.86
600149 矿泉城开展 郭傅莹 140.03 7.31 11.29 54.48 557.54
002260 伊立浦 沈美凤 89.43 13.98 19.96 42.74 534.46
002280 新世纪 徐雅萍 49.19 13.46 23.93 77.78 515.00
600317 营口港 王安婆 192.54 3.40 5.98 75.84 496.59
600756 潮软件 毛煜 110.19 14.33 18.80 31.22 492.86
600756 潮软件 彭才华横溢 109.97 14.33 18.80 31.22 491.86
000693 钴镍 姜瑜楚 43.00 13.79 24.80 79.78 473.22
600545 新疆城建 孙敏 162.53 6.35 9.09 43.05 444.63
002260 伊立浦 刘德王 72.91 13.98 19.96 42.74 435.73
600870 厦华电子 金毅 176.00 5.44 7.90 45.24 433.10
002459 *ST 天业 王福新 141.14 7.67 10.55 37.52 406.25
600545 新疆城建 陆文山 148.25 6.35 9.09 43.05 405.56
002260 伊立浦 郑小梅 67.82 13.98 19.96 42.74 405.31
600756 潮软件 冯云杰 90.18 14.33 18.80 31.22 403.36
600545 新疆城建 陈新余 145.80 6.35 9.09 43.05 398.87
002260 伊立浦 贵州昌昌小麦 63.30 13.98 19.96 42.74 378.30
600756 潮软件 赵红军 82.66 14.33 18.80 31.22 369.74
600877 奇纳河嘉陵 高常绿树枝 311.42 3.60 4.70 30.38 341.06
002260 伊立浦 童云开花 57.00 13.98 19.96 42.74 340.65
600576 千家万户 史可举行宗教庆典 96.20 8.40 11.71 39.34 318.07
002715 备有制股 刘军燕 28.71 25.91 36.76 41.88 311.58
002280 新世纪 镍采珍珠玉 28.51 13.46 23.93 77.78 298.52
600576 千家万户 徐莹春 87.87 8.40 11.71 39.34 290.52
000426 兴业银行矿业 忠贞 129.81 7.25 9.48 30.76 289.53
000426 兴业银行矿业 张庚娣 129.71 7.25 9.48 30.76 289.30
002459 *ST 天业 谢春雨 98.12 7.67 10.55 37.52 282.42
600576 千家万户 郑琳 80.01 8.40 11.71 39.34 264.56
002715 备有制股 林鹏 22.31 25.91 36.76 41.88 242.07
600576 千家万户 陈二岳 60.19 8.40 11.71 39.34 199.01
600576 千家万户 施书凤 58.76 8.40 11.71 39.34 194.28
000534 万泽备有 李晓军 135.66 4.42 5.79 31.12 186.40
002715 备有制股 朝繁荣 13.00 25.91 36.76 41.88 141.07
002715 备有制股 斗牛会 11.11 25.91 36.76 41.88 120.56
002715 备有制股 叶水 10.95 25.91 36.76 41.88 118.77
002715 备有制股 翟真 9.17 25.91 36.76 41.88 99.51
002715 备有制股 李民 9.00 25.91 36.76 41.88 97.66
002715 备有制股 顾美兰 8.00 25.91 36.76 41.88 86.81
002715 备有制股 孙永平 7.91 25.91 36.76 41.88 85.84

工作量中,请请稍等!……

发表评论

Your email address will not be published.
*
*